Lahjoita / Donate
 
Tue Satakunnan Setaa rahalahjoituksella Setan lahjoitussivulla:Voit tehdä lahjoituksen joko keräyssivumme kautta, suoraan keräystilillemme, käyttämällä qr-koodia tai MobilePay-sovelluksen kautta.
 

Keräystili
 
IBAN: FI21 8000 1571 0819 35
BIC: DABAFIHH
Viite: 500199


 
QR-koodi. Käytettävissä olevat summat ovat 5 ja 10 €.
 
5 €
 
10 €
 
 
 
MobilePay 
 
  • Avaa MobilePay ja paina maksa yläoikealta
  • Skannaa alla oleva QR-koodi suoraan MobilePayssa


 
  • Tai syötä nämä tiedot sovellukseen:
  • MobilePay-numero: +358 16503

  • Viesti: 500199Keräyslupa:

Luvan saaja: Seta ry
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus (6.8.2019)
Luvan numero: RA/2019/640
Toimeenpanoaika: 1.1.2020-31.12.2021
Toimeenpanoalue: koko Suomi lukuun ottamatta Ahvenanmaata
Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Kerättävät varat käytetään Satakunnan Seta ry:n ihmisoikeustyöhön, sosiaali- ja koulutustoimintaan, vertaistukitoimintaan, nuorisotyöhön, viestintään, palveluihin, yhteisölliseen toimintaan ja muuhun ihmisoikeustyötä tukevaan toimintaan. Tuottoja käytetään esimerkiksi tapahtumien (kuten Pride), teemallisien työpajojen ja leiritoiminnan järjestämiseen.
Varojen käyttöajankohta: Kerätyt varat käytetään pääsääntöisesti sinä kalenterivuonna kuin ne on kerätty. Kuitenkin erityistilanteissa varojen käyttö voi tapahtua kahden kalenterivuoden kuluessa lahjoituksesta.
 
 
Kerätyt varat käytetään Satakunnan Seta ry:n ihmisoikeustyöhön, koulutustoimintaan, vertaistukitoimintaan, yhteisölliseen viestintään, nuorisotyöhön sekä muuhun yhdenvertaisuutta edistävään toimintaan ja palveluihin. Varoilla järjestetään vertaistuellisia ryhmiä, teemallisia työpajoja ja tapahtumia. 
 
 
info@100seta.fi - Satakunnan Seta ry, PL 261, 28101 PORI