Tiedotteet / News
 
SETA UUDISTI YHTEISÖILMEENSÄ

Seta ja siihen kuuluva Transtukipiste uudistivat järjestölliset tunnuksensa sekä visuaalisen ulkoasunsa. Uusi yhteisöilme viestii asiantuntijuutta, lähestyttävyyttä ja uskottavuutta.

Seta ja Transtukipiste ottavat 30.8. käyttöön uuden ilmeensä, johon kuuluvat värimaailma, järjestölliset tunnukset ja kirjasimet. Uusi ilme näkyy ensimmäisenä järjestön materiaaleissa ja vuoden vaihteesta lähtien myös uudistettavilla verkkosivuilla.

Uuden ilmeen toteuttajaa haettiin alkuvuodesta ilmoituksella. Toteuttajaksi valittiin helsinkiläinen muotoilu- ja suunnittelupalveluyritys Musta Design. Ilmeen uudistamisesta vastasi suunnittelija Tomi Tallqvist. Tunnuksissa oleva typografia on hänen omaa käsialaansa.
 
”Musta Design halusi olla mukana luomassa uutta ilmettä Setalle ja Trastukipisteelle, sillä pidämme niiden tekemää työtä arvokkaana. Uusi ilme on luotu tiiviissä yhteistyössä Setan ja Transtukipisteen kanssa käyttäjälähtöisyyden toimintaperiaatteella, jotta ilme kuvastaa parhaalla tavalla toiminnan tavoitteita”, Tallqvist kertoo.
 
”Seta erottuu suomalaisessa järjestökentässä nyt omalla selkeällä visuaalisella identiteetillä. Yhdenmukaisuus mahdollistaa ihmisoikeustyön näkyvämmän ja rohkeamman esille tuomisen niin materiaaleissa, tapahtumissa kuin verkossakin”, toteaa Setan tiedottaja Eliisa Alatalo.

Järjestöllisten tunnusten lisäksi uudistuksessa luotiin Setan ja Transtukipisteen juhlavuosi-ilmeet. Setan perustamisesta tulee kuluneeksi ensi vuonna 40 vuotta ja Transtukipisteen 20 vuotta.

Lisätietoa:

Setan ja Transtukipisteen tunnukset ja juhlavuositunnukset 2014: https://www.dropbox.com/sh/n1xun00py94mo1i/pp6mym6qlE 

Setan toimittajaopas – päivitetyllä ulkoasulla:
Setan tiedottaja
+358 44 511 2134
eliisa.alatalo@seta.fi 

Tomi Tallqvist
Designer, Musta Design
+358 40 700 6017

 
 
Kannanotto 25.6.2013

Seta ry, Helsinki

Homojen ja transihmisten vainoon Venäjällä puututtava

Suomen valtiojohto ei voi ohittaa Venäjän ihmisoikeustilannetta vaikenemalla

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapaa Venäjän presidentti Vladimir Putinin tänään tiistaina Kultarannassa. Ulkopoliittisen johdon keskusteluissa ei voida ohittaa Venäjän viimeaikaisia ihmisoikeusloukkauksia, kuten sensuurilakeja ja homofobista väkivaltaa.

”Ei-perinteisten suhteiden propagandan” kieltävä laki hyväksyttiin 11.6. duuman alahuoneessa. Edessä on vielä ylähuoneen käsittely ja presidentin allekirjoitus. Seta toivoo, että presidentti Putin torjuu lain voimaantulon. Lain ovat kansainvälisesti tuominneet jo muun muassa Euroopan neuvoston jäsenmaiden lainsäädäntöä valvova arvovaltainen Venetsian komissio ja Saksan liittokansleri Angela Merkel. Seta vaatii, että myös Suomen valtiojohto tuomitsee lain.

Venäjällä on nostettu esille jopa huoli, että olemassa olevat sateenkaariperheiden lapset voitaisiin huostaanottaa lain perusteella. "Viimeistään tämä järkyttävä uhkakuva osoittaa röyhkeäksi silmänkääntötempuksi sen, että homovastainen laki suojelisi alaikäisiä", Setan puheenjohtaja Juha-Pekka Hippi toteaa. "Venäjä dekriminalisoi homoseksuaalisuuden 1993. Nyt kaksikymmentä vuotta myöhemmin tehdään lakeja, jotka rikkovat räikeästi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ja muiden ihmisoikeuspuolustajien perus- ja ihmisoikeuksia”, Hippi sanoo.

Toinen viime aikojen huolestuttavista laeista on järjestölaki, jonka puitteissa ainakin kaksi venäläistä hlbti-järjestöä ja useita muita järjestöjä on tuomittu sakkoihin, koska ne eivät ole rekisteröityneet ”ulkomaisiksi agenteiksi”. Raskaiden sakkojen myötä usean järjestön toiminta on kokonaan lakkauttamisuhan alla. Suomalaiset voivat lahjoittaa Setan kautta rahaa venäläisten hlbti-järjestöjen tukemiseksi, jotta nämä selviytyvät sakkovelvoitteistaan. Tuki kohdistetaan Pietarissa toimivalle Coming Outille ja mahdollisesti myös muille järjestöille.

Lisätiedot: Setan puheenjohtaja Juha-Pekka Hippi, p. 050 593 4100

Seta on vuonna 1974 perustettu ihmisoikeusjärjestö, jolla on 21 jäsenjärjestöä eri puolilla Suomea. Setan tavoitteena on, että jokainen voi elää yhdenvertaisena yhteiskunnassa riippumatta seksuaalisesta suuntautumisestaan, sukupuoli-identiteetistään tai sukupuolen ilmaisustaan. Seta on kansainvälisten hlbti-järjestöjen ILGA-Euroopan, Transgender Euroopan ja IGLYOn jäsen.

Tiedot Setan keräysluvasta, jonka puitteissa pyydämme lahjoituksia Venäjä-keräystä varten:

Keräyksen tarkoitus: Setan ihmisoikeustyö

Keräyslupa: 2020/2011/1553, 7.6.2011 

Voimassaoloaika: 19.7.2011 - 18.7.2013 
Keräysalueena on koko Suomi lukuunottamatta Ahvenanmaata.

Lahjoitukset: www.seta.fi/lahjoita (lahjoituksen voi ohjata venäläisjärjestöille nettisivun valikosta tai tilisiirtona maksettaessa viitenumerolla)

 
Seta ry
 
Tiedote 15.6.
 
Vapaa julkaistavaksi heti
 
Demi-lehdelle Setan palkinto: ”Kaikki nuoret mukaan ottavaa journalismia ja vertaistukea”

EU-komission varapuheenjohtajalle Kunniarotta homo- ja transpolitiikan väheksymisestä
 
Valtakunnallinen Seta palkitsi perinteisellä Asiallisen tiedon omena -kunniakirjalla erityisesti tytöille suunnatulle Demi-lehdelle homo-, bi- ja transnuoret huomioivasta journalismista ja keskustelukulttuurista.
 
Vuotuisen Kunniarotta-arvonimen Seta myönsi EU-komissiolle ja erityisesti sen varapuheenjohtajalle, komissaari Viviane Redingille ponnettomasta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöpolitiikast a. Huomionosoitukset julkistettiin Pirkanmaan Setan Pridessä, Leimautumispäivien puistojuhlassa Tampereen Laukonpuistossa. Pirkanmaan Seta edeltäjineen täyttää 40 vuotta.
 
Demi on tehnyt pitkäjänteistä ja johdonmukaista työtä sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden tavallistamiseksi jo vuosien ajan. Toimitus on luopunut jutuissa hetero-oletuksesta ja ryhtynyt käyttämään sukupuolisidonnaisten sanojen sijaan neutraaleja ilmaisuja. Esimerkiksi tyttö- tai poikaystävän sijaan lehdessä käytetään termejä muru, kulta, rakas tai ihastus. Setan mukaan Demi on toimintatavoillaan edistänyt nuorten hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta ja tarjonnut turvallisen ympäristön vertaistuelle. Demin keskustelupalstoilla myös nuoret itse puuttuvat hetero- ja sukupuolinormatiiviseen puhetapaan.
 
”Demi osoittaa, että seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden huomioon ottava kielenkäyttö ei ole vaikeaa. Lehti näyttää tässä hyvää journalistista esimerkkiä”, Setan puheenjohtaja Juha-Pekka Hippi totesi Tampereella luovuttaessaan kunniakirjan.
 
Demi-lehden vt. päätoimittaja Satu Koiviston mukaan sukupuolineutraali puhetapa tuli lehteen lukijoiden omasta toiveesta ainakin viitisen vuotta sitten ja se on ollut toimituksen linjana kolmen vuoden ajalta.
 
”Olemme tunnustuksesta todella iloisia ja otettuja. Kaikki kunnia kuuluu kuitenkin lukijoillemme, jotka ovat olleet rohkeita edelläkävijöitä ja saaneet meidät muuttamaan omaa puhetapaamme. Nyt heidän toimintansa saa tunnustusta laajemminkin. Tämä osoittaa jälleen kerran, että tytöissä, tulevaisuuden päättäjissä, on voimaa ja valtaa”, Koivisto sanoo.
 
Kunniarotta-arvonimen eli Setan antipalkinnon saivat Euroopan unionin komission varapuheenjohtaja, oikeus-, perusoikeuksien ja kansalaisuusasioiden komissaari Viviane Reding, ja hänen myötään koko komissio. Komissaari Reding torjui kahdentoista jäsenmaan vetoomuksen hlbti-tiekartasta eli suuntaviivoista lähivuosien politiikalle lesbojen, homojen, biseksuaalien, transihmisten ja intersukupuolisten henkilöiden hyvinvoinnin ja yhdenvertaisen kohtelun edistämiseksi.
 
Redingin kanta oli suuri pettymys jäsenmaille ja kansalaisjärjestöille. Komissaari ilmoitti kantansa kansainvälisenä homo- ja transfobian vastaisena päivänä 17.5. Haagissa Alankomaiden hallituksen koollekutsumassa hlbti-konferenssissa.
 
”EU:lla oli erinomainen tilaisuus näyttää suuntaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien edistäjänä, mutta komissaari Reding jätti sen käyttämättä”, puheenjohtaja Hippi sanoi julkistuspuheessaan.
 
"Useat komissaarit ovat tehneet paljon hlbti-ihmisten yhdenvertaisuuden hyväksi – nyt Reding veti mattoa alta siltä työltä."
 
Seta kannustaa suomalaisia puolueita ja ehdokkaita muistamaan hlbti-kysymykset Euroopan parlamentin vaaleissa. Yhdenvertaisuuden parantamiseksi tarvitaan toimenpiteitä esimerkiksi terveyden, koulutuksen, palveluiden, työelämän, turvallisuuden ja maahanmuuton saralla. Lisäksi tarvitaan EU:n sisäinen ihmisoikeusmekanismi, joka mahdollistaisi jäsenmaiden toteuttamiin ihmisoikeusloukkauksiin puuttumisen.
 
Seta jakaa vuosittain Asiallisen tiedon omena -tunnustuspalkinnon henkilölle tai yhteisölle, joka on edistänyt seksuaali- tai sukupuolivähemmistöjen asemaa tai levittänyt asiallista informaatiota seksuaalisuuksien ja sukupuolten moninaisuudesta. Kunniarotta-antipalkinnolla Seta nuhtelee sellaisia henkilöitä tai yhteisöjä, jotka ovat toiminnallaan ylläpitäneet seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvaa syrjintää tai muuten vaikeuttaneet seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten elämää.

 
Seta ry
Helsinki
 
Tiedote 5.6.
Vapaa heti julkaistavaksi
 
EU:n perusoikeusvirasto: Suomen puututtava homo-, bi- ja transnuorten kiusaamiseen koulussa
 
Seminaarissa eduskunnassa penättiin toimia syrjintäkyselyn tulosten johdosta
 
EU:n perusoikeusvirasto suosittaa, että Suomi ja muut EU-maat puuttuvat vahvemmin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten kiusaamiseen koulussa. 90 prosenttia suomalaisvastaajista raportoi kiusaamisesta oppilaitoksissa EU:n tekemässä laajassa kyselytutkimuksessa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. Aiheesta keskusteltiin keskiviikkona seminaarissa eduskunnassa.
 
”EU:n tutkimustulokset vahvistavat aiempien suomalaistutkimusten tuloksia”, tutkija Jukka Lehtonen sanoi. ”Koulussa ja oppilaitoksissa sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyy vahvoja normeja. Muotteja murtavat oppilaat eivät aina saa opettajan ja muun henkilökunnan tukea.”

"Oppilaitosten syrjivät normit on otettava syyniin", sanoi Atlas Saarikoski Setan ja opiskelijajärjestöjen Normit nurin! -kampanjasta. Kampanjassa nuoret ovat tuoneet esiin, kuinka syrjintä ei ole aina tietoista vaan välittyy myös opetuskäytännöissä, materiaaleissa ja koulujen toimintakulttuurissa. "Koulun on kohdattavat oppilaat moninaisena joukkona", Saarikoski vaatii.
 
Trasekin varapuheenjohtaja Sade Kondelin totesi, ettei pelkkä transihmisten syrjintäkielto riitä, vaan sukupuolivähemmistöjen oikeuksien parantamiseksi tarvitaan kansallinen toimintaohjelma. ”On selvää, että transihmisten asemassa on paljon korjattavaa.” 
Jörg Gebhardt perusoikeusvirastosta esitteli keskiviikkona muitakin Suomea koskevia suosituksia. Suomen tulisi vahvistaa tasa-arvo- ja ihmisoikeuselinten toimivaltaa syrjintätapausten tutkimiseksi ja niihin puuttumiseksi. Viranomaisten tulee Suomessa parantaa toimintaansa ja tiedotustaan, jotta syrjintätapaukset ja viharikokset uskalletaan raportoida. Perusoikeusvirasto kehottaa myös työntekijä- ja työnantajajärjestöjä edistämään yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä.
 
Sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteeri Johanna Hautakorpi esitteli tulevaa tasa-arvolain muutoksesta, jonka myötä sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä kielletään selvästi lakitekstissä niin työelämän, koulutuksen, viranomaistoiminnan kuin palveluidenkin piirissä.

”On todella hienoa, että tasa-arvolaki uudistetaan. Transihmiset voivat paremmin, kun voivat luottaa lain turvaan. Jokaisen tulee saada olla oma itsensä niin töissä kuin vapaa-ajalla ilman pelkoa syrjinnästä”, Setan pääsihteeri Aija Salo sanoi.
 
Perusoikeusvirasto toteutti viime vuonna kyselyn seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokemuksista eri elämänalueilla. Kyselyyn vastasi EU:sta ja Kroatiasta yli 93 000 seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvaa henkilöä, joista 3439 Suomesta.
 
Lisätiedot: Aija Salo, pääsihteeri, Seta ry, p. 050 309 8108, paasihteeri[at]seta.fi
 
 
 
Seta ry
Helsinki
 
Tiedote
 
Transihmisten syrjintä laajaa Euroopan maissa
 
Perusoikeusvirastolta ainutlaatuinen tutkimus homojen ja transihmisten kokemuksista
 
EU:n perusoikeusvirasto julkisti tänään tuloksia ainutlaatuisesta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokemuksia kartoittaneesta tutkimuksesta.
 
Tutkimuksen mukaan keskeisiä ihmisoikeusongelmia Euroopassa ovat laaja kiusaaminen oppilaitoksissa, transihmisten kokema syrjintä työelämässä, työnhaussa ja terveydenhuollossa sekä lukuisat viharikokset, joita myös jätetään laajasti raportoimatta.
 
Keväällä 2012 toteutettuun kyselyyn vastasi yli 93 000 EU:ssa ja Kroatiassa asuvaa vähintään 18-vuotiasta lesboa, homoa, biseksuaalia ja transihmistä, joista reilu 3400 Suomesta. Kysely on siten laajin koskaan kerätty aineisto seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokemuksista Euroopassa.
Tulokset julkistettiin Haagissa Alankomaiden hallituksen järjestämässä kansainvälisen homo- ja transfobian vastaisen päivän konferenssissa ”Joining Forces, Moving Forward; in Europe and beyond”.
 
Seksuaaliseen suuntautumiseen ja/tai sukupuoli-identiteettiin perustuvaa syrjintää koettiin vastanneiden mukaan laajasti kaikilla elämänalueilla koulussa, työpaikoilla ja terveydenhuollossa. Väkivallan uhriksi joutumisesta oletetun sateenkaaritaustan vuoksi raportoitiin kaikissa ryhmissä. Joka neljäs vastaaja oli kokenut väkivaltaa tai häntä oli uhattu väkivallalla viimeisen viiden vuoden aikana.
 
”On todella huolestuttavaa, että vastaajat kertoivat ilmoittavansa hyvin vähän kokemiaan viharikoksia viranomaisille. Pääsyyksi kerrotaan, ettei asioiden uskota muuttuvan ilmoituksesta huolimatta. Ihmisiä täytyy rohkaista entistä enemmän tekemään ilmoituksia ja toisaalta kouluttaa viranomaisia käsittelemään niitä asianmukaisella tavalla kaikkialla, myös Suomessa”, Setan puheenjohtaja Juha-Pekka Hippi sanoo.
 
Tutkimustulosten mukaan kaikissa tutkituissa maissa melkein puolet (47 %) seksuaalivähemmistöön kuuluvista oli kokenut henkilökohtaista syrjintää tai häirintää seksuaalisen suuntautumisensa perusteella. Transihmiset kohtaavat syrjintää tutkituista ryhmistä selvästi eniten. Erityisen selvästi tämä näkyy työelämässä ja työnhaussa, jossa syrjintää koki joka kolmas. Koulukiusaaminen ja häirintä ovat tulosten mukaan erittäin yleisiä. Kaikissa tutkituissa maissa keskimäärin yhdeksän kymmenestä oli kuullut kouluissa ja oppilaitoksissa negatiivisia kommentteja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista.
 
Tutkimusraportissa vertaillaan myös eri maiden vastaajia. Suomessa työelämässä tai työnhaussa koettu syrjintä on vertailussa vähäisempää kuin muissa maissa, vaikka kuitenkin 15 % ilmoitti tulleensa syrjityksi. Suomalaiset vastaajat olivat muiden maiden vastaajia useammin olleet avoimia omasta seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä kouluissa ja oppilaitoksissa. Silti melkein 60 % vastaajista oli osin tai täysin peittänyt todellisen itsensä alle 18-vuotiaana.
 
Seta järjestää Perusoikeusviraston tutkimuksen pohjalta 5. kesäkuuta seminaarin yhdessä Ihmisoikeuskeskuksen ja Valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusverkoston kanssa. Seminaari pidetään eduskunnassa otsikolla Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt koulussa, työelämässä ja palvelujen käyttäjinä – mitä uutta EU:n perusoikeusviraston tutkimus kertoo? Ilmoittautuminen seminaariin on avattu osoitteessa http://fralgtb.eventbrite.com.
 
Eilen julkaistiin myös ILGA-Euroopan tekemä eri Euroopan maiden lainsäädäntöä vertaileva vuosiraportti ja sateenkaarikartta. Suomi oli vertailuasteikolla 14. paras maa hlbti-ihmisoikeuksien edistämisessä.
 
Linkit materiaaliin:
 
Tutkimusraportin julkistus ja livelähetys (pe 17.5. klo 10–12 Suomen aikaa):
 
Lehdistötiedote, taustadokumentti ja tiivistelmä tuloksista (englanniksi) ennakkoon saatavilla ILGA-Euroopan sivuilla:
 
Lisätiedot ja haastattelut:
 
Pääsihteeri Aija Salo, p. 050 309 8108 (15.–18.5. Haagissa, tavoitettavissa puhelimitse).
 
Tiedottaja Eliisa Alatalo, tiedottaja@seta.fi, 044 511 2134
 
 
Seta on vuonna 1974 perustettu ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on yhdenvertaisuuden toteutuminen riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Setassa toimii Transtukipiste, joka tarjoaa tukipalveluja transihmisille ja intersukupuolisille. Seta on ILGA-Euroopan jäsenjärjestö.
 
EU:n perusoikeusvirasto (Fundamental Rights Agency, FRA) on perustettu vuonna 2007. Se tekee tutkimusta Lissabonin sopimuksen mukaisten perusoikeuksien toteutumisesta EU:n nykyisissä ja tulevissa jäsenmaissa. Perusoikeusvirasto on aikaisemmin julkaissut selvityksiä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin liittyvästä lainsäädännöstä ja viranomaistoiminnasta. Nyt julkistettu tutkimus on ensimmäinen Perusoikeusviraston suoraan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville ihmisille tekemä kyselytutkimus. Kysely oli suunnattu 18-vuotiaille ja sitä vanhemmille EU:ssa ja Kroatiassa asuville. Kysely toteutettiin anonyyminä nettikyselynä huhti-kesäkuussa 2012.
 
 
Tiedote.
 
Perjantaina 17.5.2013 vietetään kansainvälistä homo- ja transfobian vastaista päivää. Perjantaina Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) julkaisee tulokset verkkotutkimuksestaan, joka käsittelee homojen, lesbojen, biseksuaalien ja transihmisten viharikos- ja syrjintäkokemuksia. Vastauksia saatiin yhteensä 93.000 hlbt- ihmisiltä EU:n jäsenvaltioista ja Kroatiasta. Tutkimus on tähän mennessä laajin lajissaan. Tutkimustulokset esitellään Haagissa kansainvälisessä IDAHOT- konferensissa.
 
 
 
Tiedote.
 
Kataja Parisuhdekeskus ry hakee Raha-automaattiyhdistykseltä Sateenkaariparit - projektia, joka toteutuessaan käynnistyy tammikuussa 2014. Projektin tavoitteena on sateenkaaripareille (sukupuoli - ja seksuaalivähemmistöille) kohdennetun ennaltaehkäisevän ja vahvistavan parisuhdetoiminnan ja materiaalin kehittäminen. Hankkeen avulla järjestetään parisuhdekursseja, - luentoja ja vertaisohjaajakoulutusta. Projektin tavoitteena on vakiinnuttaa toiminta ja materiaali osaksi sateenkaaripareja kohtaavien järjestöjen perustoimintaa.
 
Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Sateenkaariperheet ry, Seta ry ja Seta ry:n paikallisyhdistyksiä, Yhteysliike sekä Helsingin seurakuntayhtymän erityisnuorisotyö Snellu.
 
 
Kiitos ajastasi. Kyselyyn vastaaminen kestää vain muutaman minuutin. Kyselyyn vastataan nimettömästi.
 
 
Nina Autio
järjestöpäällikkö
Kataja-Parisuhdekeskus ry.
Unikkotie 5 a B
01300 Vantaa
 
p. 041 543 8611
 
nina.autio@parisuhdekeskus.fi
www.parisuhdekeskus.fi
 
 

 
Nuorisotutkimusseura ry ja Seta ry
Helsinki                                       
 
Tiedote 10.4.2013
Vapaa heti julkaistavaksi
 
Lesbo-, homo-, bi- ja transnuorten hyvinvointia kartoitetaan kyselyllä
 
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten elämästä tehdään ensimmäistä kertaa laaja kotimainen kyselytutkimus. Valtakunnallisella kyselyllä tuotetaan tietoa siitä, miten Suomessa asuvat lesbo-, homo-, bi- ja transnuoret kokevat hyvinvointinsa.  Tutkimuksen toteuttavat Nuorisotutkimusseura ja Seta.
 
Kyselyyn voivat vastata netissä kaikki 15-vuotiaat ja sitä vanhemmat seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä riippumatta. Tietoa kerätään myös aikuisten sekä vähemmistöön kuulumattomien nuorten osalta. Vastaajilta kysytään esimerkiksi ihmissuhteista, terveydestä ja tulevaisuuden odotuksista. Kyselyyn voi vastata 30.6. asti.
 
”Tällä kyselyllä saadaan tärkeää tietoa, joka Suomesta on puuttunut. Nuorisotutkimuksessa seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus on jäänyt turhankin vähälle huomiolle”, Nuorisotutkimusseuran tutkimusjohtaja Leena Suurpää sanoo.
 
Tutkimuksen ensimmäiset tulokset julkaistaan syksyllä 2013.  Tulosten perusteella esitetään suosituksia siitä, miten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten hyvinvointia voidaan lisätä.
Hyvinvoiva sateenkaarinuori on Setan ja Nuorisotutkimusseuran yhteistyöhanke. Sen rahoittaa opetus -ja kulttuuriministeriö osana Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa (Lanuke).
 
 
Lisätiedot:
Katarina Alanko, vastaava tutkija, Nuorisotutkimusseura, katarina.alanko@nuorisotutkimus.fi
Anders Huldén, nuorisotyön koordinaattori, Seta ry, anders.hulden@seta.fi, p. 044 301 3020
 
Nuorisotutkimusseura ry edistää monitieteistä nuorisotutkimusta Suomessa. Seura harjoittaa tutkimustoimintaa sen yhteydessä toimivan Nuorisotutkimusverkoston kautta. Seuran jäseniksi voivat liittyä nuorisoa tai nuoruutta tutkivat tai tutkimuksesta kiinnostuneet henkilöt.

 
 
 
 
Seta ry
Helsinki
 
Kannanotto 27.2.2013
Vapaa julkaistavaksi heti
 
Seta: Eheytystoiminta kiellettävä laissa - presidentin kerrottava kantansa eheyttämiseen
 
Kotimaa24-sivuston mukaan tasavallan presidentti Sauli Niinistö suojelee Mahdollisuus muutokseen -evankelioimiskampanjaa. Osa kampanjassa mukana olevista tahoista tai niiden yhteistyökumppaneista on yhdistetty seksuaalisen suuntautumisen muuttamiseen tähtäävään toimintaan eli niin kutsuttuun eheyttämiseen.
 
Kampanjan suojelemisesta voi syntyä mielikuva, että presidentti hyväksyy eheytystoiminnan. Seta toivoo, että presidentti sanoutuu yksiselitteisesti irti eheytyshoidoista. Aiemmin muun muassa arkkiatri Risto Pelkonen ja arkkipiispa Kari Mäkinen ovat tuominneet tällaiset vahingolliset uskomushoidot.
 
Suomen lainsäädäntö kieltää eheyttämisen terveydenhuollon palveluissa. Eheyttäminen on hoitovirhe. Vastaava kielto tulee Setan mielestä saada voimaan myös ei-ammattilaisten harjoittamille eheytystoimenpiteille. Erityisen tärkeää on suojella alaikäisiä.
 
Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) työryhmä on avaamassa vaihtoehtohoitoja koskevan lakipaketin (2009) käsittelyn. Vaihtoehtohoitoihin liittyvän lainsäädännön jatkovalmistelu on kirjattu hallitusohjelmaan. Seta kiirehtii asiaa ja vaatii, että lakipaketilla tuodaan sääntelyä myös uskomushoitoihin.
 
”Eheytystoiminta on manipulointia ja henkistä väkivaltaa. Se voi traumatisoida ihmisen ja johtaa vakaviin mielenterveysongelmiin. Pahimmillaan kokemus, ettei tule hyväksytyksi omana itsenään, voi lisätä itsetuhoisuutta”, Setan varapuheenjohtaja Mikko Väisänen sanoo.
 
”Ihminen voi tarvita tukea seksuaalisen suuntautumisensa pohtimiseen, mutta asiantunteva tuki ei voi olla painostamista muuttumiseen joksikin muuksi kuin kuka henkilö kokee olevansa.”
 
Lisätiedot: Mikko Väisänen, varapuheenjohtaja, Seta ry, p.040 510 7488
 
Seta ry on vuonna 1974 perustettu ihmisoikeusjärjestö, jolla on 21 jäsenjärjestöä eri puolilla Suomea. Setan tavoite on, että kaikki voivat elää yhdenvertaisina riippumatta seksuaalisesta suuntautumisestaan, sukupuoli-identiteetistään tai sukupuolen ilmaisustaan. Setan yhteydessä toimii Transtukipiste.
 
info@100seta.fi - Satakunnan Seta ry, PL 261, 28101 PORI