Liity jäseneksi

 
 
 
 

Satakunnan Seta ry
 
Satakunnan Seta ry on vuonna 1995 perustettu ihmisoikeus- ja sosiaalialan järjestö, jonka tavoitteena on ihmisten yhdenvertaisuus riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta.

Yhdistys pyrkii kitkemään ennakkoluuloja ja poistamaan kulttuuriin, kieleen sekä yhteiskunnan rakenteisiin ja yhteiskunnassa vallitseviin normeihin sisältyvää syrjintää. Yhdistys pyrkii kohti tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta muun muassa jakamalla tietoa ihmisen seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden monimuotoisuudesta, tarjoamalla tiedotus- ja koulutustoimintaa, sekä järjestämällä julkisia tapahtumia ja tilaisuuksia.
Jäsenilleen yhdistys järjestää muun muassa omaehtoista illanvietto- ja ryhmätoimintaa.

info@100seta.fi - Satakunnan Seta ry, PL 261, 28101 PORI