Rekisteriseloste
 
 
 
Rekisteriseloste / Registry information
 
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 19.1.2004
Päivitetty 1.8.2008
 
1. Rekisterinpitäjä
 
Satakunnan Seta ry (yhdistysrek. nro 163.899)
PL 261
28101 Pori
 
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
 
Rekisteriasioista vastaa yhdistyksen rahastonhoitaja.
 
3. Rekisterin nimi
 
Jäsenrekisteri.
 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
 
Yhdistyksen jäsenyyksien hallinta (yhdistyslain 11 § tarkoittama jäsenluettelo).
 
5. Rekisterin tietosisältö
 
Jäsenen täydellinen nimi ja kotikunta, tieto siitä haluaako jäsen vastaanottaa postia yhdistykseltä sekä osoitetiedot ml. sähköposti. Tiedot jäsenyyden tyypistä, jäsenmaksujen maksupäivät, jäsenkortin luovutus-/postituspäivä ja jäsenlehden tilauspäivämäärä. Kunkin vaiheen käsittelijän nimikirjaimet.
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet
 
Kaikki tiedot kerätään henkilöltä itseltään tämän liittyessä yhdistyksen jäseneksi.
 
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
 
Rekisterinpitäjä ei luovuta jäsenrekisterin tietoja.
 
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
 
Kaikki rekisteriä varten kerätty ja siitä tulostettu aineisto säilytetään niin, että vain yhdistyksen hallituksella on siihen pääsy. Aineisto hävitetään heti sen tultua tarpeettomaksi tietosuojan varmistavalla tavalla. Tietokoneella säilytettävä rekisterin sisältö, sen osa ja rekisteristä tulostettu aineisto säilytetään siten, että tietoihin pääsy on vain rekisteristä vastaavalla henkilöllä.
 

info@100seta.fi - Satakunnan Seta ry, PL 261, 28101 PORI